1. Podmiotem zbierającym dane jest Centrum Żeglarskie mieszczące się przy ulicy Przestrzennej 19, 70-800 Szczecin.
 2. Centrum Żeglarskie (zwane dalej "Centrum") dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników posiadanego przez Centrum Serwisu oferowanego pod adresami www.ttsr.eu.
 3. Centrum będzie kontaktować się z osobami biorącymi udział w rekrutacji drogą e-mailową, telefoniczną i pocztową z częstotliwością potrzebną do przeprowadzenia rekrutacji i realizacji programu Reprezentacji Szczecina na TTSR (zwanej dalej "Reprezentacją"). Centrum będzie komunikować się między innymi za pomocą newslettera, z którego w każdym momencie będzie można zrezygnować.
 4. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Centrum. Odwiedzając Serwis Centrum akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
 5. Zbierane przez Centrum dane osobowe oraz kontaktowe służą realizacji programu Reprezentacji.

  Zbierane są następujące rodzaje informacji:
  - Informacje podane przez Użytkownika: imię, nazwisko, adres zameldowania, pesel oraz numer dokumentu tożsamości, numer telefonu i adres e-mail oraz informacje o edukacji, zainteresowaniach i umiejętnościach kandydatów.
  Są to dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu Reprezentacji.
  - Uwagi przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz profilu na serwisie Facebook (www.facebook.com/szczecinttsr): Użytkownik ma możliwość przekazania Centrum swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu oraz zapytań dotyczących rekrutacji oraz programu Reprezentacji. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu oraz umożliwienia dwustronnej komunikacji, a podany przez Użytkownika adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
  - Informacje zbierane automatycznie: Centrum zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu Centrum. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Centrum Użytkownikowi oraz w celach statystycznych.

  Zbierane dane to:
  - Adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia - w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
  - Odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
  - Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Centrum umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisu Centrum obcym systemom w celach statystycznych (Google Analytics) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (przycisk „Lubię to!” Facebook’a).

 6. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach serwisu.
  „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Centrum. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis Centrum funkcje, to rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
 7. Zbierane dane wykorzystywane będą do celów promocyjnych, komunikacyjnych i rekrutacyjnych programu Reprezentacji. Centrum będzie poddawać zbierane dane analizie statystycznej. Dane mogą zostać przekazane Urzędowi Miasta Szczecin oraz armatorom jednostek biorących udział w TTSR.
 8. Centrum dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Użytkownika. Serwis Centrum używa szyfrowanej transmisji danych podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta. Osoby nieupoważnione nie mają dostępu do przekazanych danych poprzez zabezpieczenie serwera (login i hasło).
  Uczestnicy rekrutacji i Reprezentacji Szczecina na TTSR mogą informować Centrum Żeglarskie o zmianie danych drogą e-maliową pod adresem: rekrutacja@ttsr.eu.
 9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika w deklaracji, a także na stronie: www.facebook.com/szczecinttsr
  Centrum nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach nie będących własnością Centrum, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.
 10. Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, poza obowiązkowymi danymi podstawowymi wymaganymi do procesu rekrutacji. Centrum zastrzega sobie jednak możliwość odrzucenia zgłoszenia rekrutacji do Reprezentacji Szczecina na The Tall Ships Races w momencie podania danych niekompletnych (podanych w punkcie "Jakie informacje zbieramy:").
  Użytkownik może odmówić otrzymywania informacji marketingowych poprzez wysłanie wiadomości z tematem "Odmowa" na adres email: rekrutacja@ttsr.eu. Niezależnie od dokonania przez Użytkownika powyższego wyboru, Centrum zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z procesem rekrutacyjnym oraz organizacyjnym programu Reprezentacji.
  Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku.
 11. W razie pytań o zasady polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem rekrutacja@ttsr.eu.