STARTUJEMY!

Rozpoczynamy rekrutację do Reprezentacji Szczecina 2019 na regaty The Tall Ships Races! Dołącz do załogi i przeżyj prawdziwą morską przygodę! Poszukujemy 80 reprezentantów, którzy stworzą zgraną, szczecińską załogę. W regatach w barwach Szczecina wystartują FRYDERYK CHOPIN, DAR SZCZECINA, ZRYW i URTICA. Reprezentacja rozpocznie regaty w duńskim Aalborgu, następnie popłynie do norweskiego Fredrikstad i przez Hanstholm do Bergen i Aarhus.

UWAGA: NABÓR DO ŻEGLARSKIEJ RPEREZENTACJI SZCZECINA NA TTSR 2019 ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 MAJA! 

Lubisz aktywny wypoczynek nad wodą i szukasz pomysłu na wakacje? Chcesz przeżyć wspaniałą przygodę i poznać nowych przyjaciół? Zgłoś się do udziału w rejsie, w którym mogą uczestniczyć zarówno Ci, którzy jeszcze nigdy nie pływali na jachtach, jak i osoby z doświadczeniem żeglarskim.

NIE PRZEGAP OKAZJI! ZGŁOŚ SIĘ I DOŁĄCZ DO ZAŁOGI!!!

Rekrutacja do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina będzie trwać od 01.04.2019 – 15.05.2019

Szukamy osób, które:

 1. najpóźniej w dniu 01.06.2019 będą miały ukończony 15 rok życia (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby w grupie wiekowej od 15 do 25 lat),
 2. mieszkają, pracują lub uczą się w Polsce (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby mieszkające, uczące się, pracujące w Szczecinie),
 3. posiadają zdolności i umiejętności artystyczne, sportowe lub żeglarskie,
 4. są odpowiedzialne i zaangażowane w pracę i podjęte działania,
 5. są kreatywne i otwarte na ludzi i świat,
 6. znają języki obce w stopniu komunikatywnym,
 7. posiadają dobry stan zdrowia,
 8. posiadają umiejętność pływania wpław,
 9. chcą przeżyć niezapomnianą, żeglarską przygodę.

Zapraszamy również do udziału osoby chcące dopiero rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem! 

 

Co możesz zyskać zgłaszając się?

 • solidne doświadczenie żeglarskie,
 • odkryć nowe porty, kultury i tradycje,
 • nawiązać nowe znajomości,
 • podszkolić znajomość języków obcych.

Podczas wielu godzin spędzonych na morzu poznacie nie tylko uroki żeglarstwa, ale także jako pełnoprawna załoga będzie uczestniczyć w wachtach nawigacyjnych, bosmańskich, kambuzowych i trapowych.

Organizator Projektu zapewnia:
 1. zorganizowanie warsztatów i szkoleń przygotowawczych przed rozpoczęciem Rejsu,
 2. wyposażenie Uczestników w ubiór z logo regat The Tall Ships Races 2019,
 3. wyczarterowanie jednostki na potrzeby Rejsu,
 4. zakwaterowanie i wyżywienie na jednostce podczas Rejsu,
 5. transport Uczestników ze Szczecina do portu wymiany załóg i z powrotem,
 6. ubezpieczenie podczas szkoleń i Rejsu w zakresie: NNW, OC na rzeczy, OC na osobie, kosztów leczenia za granicą,
 7. opiekę nad osobami niepełnoletnimi zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
 1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do otrzymania wyposażenia uczestnika Projektu.
 2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
b. udziału w szkoleniach i warsztatach przygotowujących do regat The Tall Ships Races 2019. Koordynator Projektu przewiduje organizację weekendowych szkoleń dla uczestników Projektu, zgodnie z poniższym harmonogramem:
 1. terminy szkoleń dla załogi żaglowca Fryderyk Chopin:
  (a) 18 – 19 maja 2019 (Centrum Żeglarskie w Szczecinie)
  (b) 15 – 16 czerwca 2019 (podczas Dni Morza – Sail Szczecin 2019 na pokładzie żaglowca)
 2. terminy szkoleń dla załogi jachtów Dar Szczecina, Zryw, Urtica:
  (a) 17 – 19 maja 2019 – etap I (rejs szkoleniowy)
  (b) 24 – 26 maja 2019 – etap II (rejs szkoleniowy)
c. brak uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników Projektu i potrąceniem kosztów poniesionych przez Organizatora Projektu z wpłaconej pierwszej raty.

Jak wziąć udział w rekrutacji do Reprezentacji Miasta Szczecin na The Tall Ships Races 2019?

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy założyć konto na naszej stronie .
 2. Następnie wypełnić deklarację w zakładce „Reprezentacja” na stronie www.ttsr.eu i oczekiwać na maila z Centrum Żeglarskiego, że deklaracja została zaakceptowana.
 3. Po otrzymaniu mailowej akceptacji, należy ją wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście lub pocztą do Centrum Żeglarskiego, które znajduje się w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19.
 4. Miasto Szczecin pokrywa część kosztów rejsów odbywających się w ramach Reprezentacji Szczecina na The Tall Ships Races 2019.
 5. Szczegółowe warunki udziału zawiera Regulamin.

Uwaga!
Koszt uczestnictwa w regatach dla członków Reprezentacji, czyli wpłata uczestnika.

Terminy płatności:
Uczestnik Projektu zobowiązuje się uiścić opłatę za udział w Projekcie w całości lub w dwóch ratach na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora Projektu numer 81 1020 4812 0000 0102 0148 2082 prowadzony w PKO BP. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę jednostki, etap regat oraz numer raty:
 1. pierwszą ratę za etap 1 i etap 2  w wysokości 1.000,00 zł wynikającą z umowy uczestnictwa w Projekcie "Żeglarska Reprezentacja Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2019" należy uiścić do dnia 15.05.2019,
 2. drugą ratę za dany etap w wysokości pozostałej kwoty wynikającej z umowy uczestnictwa w Projekcie "Żeglarska Reprezentacja Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2019" należy uiścić do dnia 12.06.2019.
Fryderyk Chopin
Etap Trasa Daty Cena (uczestnik ze Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik spoza Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik ze Szczecina i spoza Szczecina powyżej 25 lat)
2 Hanstholm (Dania) – Bergen (Norwegia) – Aarhus (Dania) Od 17.07.2019 do 04.08.2019 2935zł 3035zł 3135zł
Dar Szczecina
Etap Trasa Daty Cena (uczestnik ze Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik spoza Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik ze Szczecina i spoza Szczecina powyżej 25 lat)
1 Aalborg (Dania) – Fredrikstad (Norwegia) – Hanstholm (Dania) Od 03.07.2019 do 17.07.2019 1974zł 2074zł 2174zł
2 Hanstholm (Dania) – Bergen (Norwegia) – Aarhus (Dania) Od 17.07.2019 do 04.08.2019 2127zł 2227zł 2327zł
Urtica
Etap Trasa Daty Cena (uczestnik ze Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik spoza Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik ze Szczecina i spoza Szczecina powyżej 25 lat)
1 Aalborg (Dania) – Fredrikstad (Norwegia) – Hanstholm (Dania) Od 03.07.2019 do 17.07.2019 2329zł 2429zł 2529zł
2 Hanstholm (Dania) – Bergen (Norwegia) – Aarhus (Dania) Od 17.07.2019 do 04.08.2019 2521zł 2621zł 2721zł
Zryw
Etap Trasa Daty Cena (uczestnik ze Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik spoza Szczecina poniżej 25 lat) Cena (uczestnik ze Szczecina i spoza Szczecina powyżej 25 lat)
1 Aalborg (Dania) – Fredrikstad (Norwegia) – Hanstholm (Dania) Od 03.07.2019 do 17.07.2019 2329zł 2429zł 2529zł
2 Hanstholm (Dania) – Bergen (Norwegia) – Aarhus (Dania) Od 17.07.2019 do 04.08.2019 2521zł 2621zł 2721zł